Omezení ručení:

Webová stránka firmy Eurofoam Bohemia s.r.o. byla sestavena s maximální pečlivostí a je pravidelně kontrolována. Údaje přesto slouží pouze nezávazné, obecné informaci a nenahrazují podrobnou, individuální konzultaci. Společnost Eurofoam Bohemia s.r.o. neručí za aktuálnost, správnost, úplnost ani kvalitu informací na těchto stránkách.
Využití obsahů webové stránky se koná na vlastní riziko uživatele. Příspěvky označené jménem autora podávají názor daného autora a ne vždy názor společnosti Eurofoam Bohemia s.r.o. Pouhým použitím webové stránky společnosti Eurofoam Bohemia s.r.o. nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a společností Eurofoam Bohemia s.r.o.
Společnost Eurofoam Bohemia s.r.o. stále usiluje, aby její webová stránka neobsahovala viry; nemůže však za jejich nepřítomnost ručit. Uživatel webové stránky musí před stahováním informací, softwaru a dokumentací provést všechna bezpečnostní opatření nezbytná k ochraně proti virům.

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích osob („externí odkazy“). Tyto webové stránky podléhají ručení příslušných provozovatelů. Společnost Eurofoam Bohemia s.r.o. při prvním připojení externích odkazů cizí obsahy zkontrolovala na případné porušení práva. V tomto okamžiku žádné porušení práva patrné nebylo. Společnost Eurofoam Bohemia s.r.o. nemá žádný vliv na současnou či budoucí úpravu nebo na obsahy těchto propojených stránek. Uvedení externího odkazu neznamená, že společnost Eurofoam Bohemia s.r.o. přijímá a podporuje obsah příslušných stránek. Průběžnou kontrolu externích odkazů bez konkrétního upozornění na porušení práva nelze od společnosti Eurofoam Bohemia s.r.o. vyžadovat. V případě povědomí o porušení práva budou ovšem takové externí odkazy neprodleně odstraněny.

Automaticky shromažďované informace: Na této webové stránce se provádí zaevidování uživatelských dat pomocí Google Analytics, spol. Google Inc. ("Google").
Rovněž se pro marketingové a optimalizační účely koná shromažďování sledů kliknutí uživatelů webové stránky Eurofoam Bohemia s.r.o., přičemž tyto uživatelé nejsou osobně identifikovány. Získaná data jsou využívána výhradně společností Eurofoam Bohemia s.r.o. a nejsou postupována třetím osobám. Získání dat odpovídá platným směrnicím o ochraně dat.
Z těchto dat se vytvářejí profily využití pro analýzu kvality webové stránky resp. pro kontrolu marketingových opatření. Sledovací program přitom nezanechává žádné cookie, také nečte žádné u uživatele lokálně uložené cookie. Získaná data se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky. To není ani možné, ani to není účelem sledovacího programu.

Použití zásuvných modulů Facebook-Plugin: Na těchto internetových stránkách se používají zásuvné moduly plugin sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).
Přejdete-li na webové stránky naší internetové prezentace vybavené tímto zásuvným modulem plugin, stránka se spojí se servery společnosti Facebook a zásuvný modul plugin se na základě získaných informací zobrazí v prohlížeči. Do serveru společnosti Facebook se při tom přenesou informace o tom, kterou z našich stránek jste navštívili. Používáte-li službu Facebook a jste k ní právě přihlášeni, přiřadí služba Facebook takové informace k vašemu uživatelskému účtu Facebook. Při používání funkcí zásuvného modulu plugin (např. kliknutí na tlačítka „Like“, vložení komentáře) se také tyto informace přiřazují k vašemu uživatelskému účtu Facebook. Tomu lze zabránit pouze tak, že se před použitím zásuvného modulu plugin od svého účtu odhlásíte.
Bližší informace o způsobu získávání a používání dat službou Facebook a také o vašich souvisejících právech a možnostech ochrany soukromí najdete v informacích služby Facebook týkajících se ochrany dat.

Zadávání údajů: Pro zpracování dotazů a sdělení Vás žádáme o uvedení osobních údajů. Poskytnuté údaje se zpracovávají a využívají pečlivě a pouze pro účely Vašeho požadavku. Údaje evidujeme jen v nutném rozsahu a v souladu s platnými zákony o ochraně a zabezpečení osobních údajů. Samozřejmě máte právo kdykoli požadovat informace, opravu, zablokování nebo odstranění údajů o vlastní osobě.

E-mailová komunikace: E-mailová komunikace na této webové stránce probíhá přes nezabezpečené internetové datové kanály. Proto nemůže společnost Eurofoam Bohemia s.r.o.  nijak zaručit důvěrnost a úplnost přenosu dat. Před využitím této e-mailové komunikace zvažte, které informace je vhodné pomocí internetu přenášet.